Tekst en coördinatie Infokrant passend onderwijs. In opdracht van de Algemene Onderwijsbond, 2013/2014.

 ZINNIG & ZO

Tekst en coördinatie folder over de diensten, producten en opleidingen van Inschool BV. In samenwerking met Jenny Lindhout, 2014

Eindredactie over het praktijkboek Goed Onderwijs van de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam. In opdracht van de gemeente Amsterdam, oktober 2013

Redigeren van tekst voor de publicatie over de pilot ouderbetrokkenheid in Amsterdam. In opdracht van de gemeente Amsterdam, december 2013

Coördinatie, tekst en eindredactie van verschillende communicatiemiddelen van het samenwerkingsverband Primair Onderwijs in de Duin- en Bollenstreek, In samenwerking met Jenny Lindhout, 2013/2014

1  2 3   >>>

Daniëlla van ‘t Erve / 06-81202211 / info@zinnigenzo.nl

Tekst en coördinatie website en huisstijl van Samenwerkingsverband Amstelronde passend onderwijs, In samenwerking met Jenny Lindhout, 2014.